Có 1 kết quả:

guī lì

1/1

guī lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

regulations