Có 1 kết quả:

shì píng

1/1

shì píng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

screen (of a TV, computer etc)