Có 1 kết quả:

shì máng

1/1

shì máng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blindness