Có 1 kết quả:

shì cuò jué ㄕˋ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical illusion