Có 1 kết quả:

chān biāo

1/1

chān biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surveyor's beacon