Có 1 kết quả:

jiǎo zhì céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stratum corneum (outermost layer of the skin)