Có 1 kết quả:

zī xī

1/1

zī xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

name of constellation, possibly same as 觜宿