Có 1 kết quả:

Jiě shēn mì jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sandhinir mokcana vyuha sutra, a yogic text on awareness and meditation, translated as the Wisdom of Buddha