Có 1 kết quả:

jiě rè ㄐㄧㄝˇ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to relieve fever