Có 1 kết quả:

jiě rè

1/1

jiě rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to relieve fever