Có 1 kết quả:

Jiě bǎi nà

1/1

Jiě bǎi nà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cabernet (grape type)