Có 1 kết quả:

chù gǎn

1/1

chù gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tactile sensation
(2) touch
(3) feel