Có 1 kết quả:

chù kòng bǐ

1/1

chù kòng bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stylus pen