Có 1 kết quả:

chù jǐng shāng qíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

circumstances that evoke mixed feelings (idiom)