Có 1 kết quả:

chù wàn

1/1

chù wàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cephalopod tentacle