Có 1 kết quả:

chù mù shāng xīn ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄕㄤ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

distressing sight (idiom)