Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 9
Bộ: yán 言 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶一一一丨フ一一丨
Thương Hiệt: YRJ (卜口十)
Unicode: U+8A08
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: kế
Âm Nôm: ,
Âm Nhật (onyomi): ケイ (kei)
Âm Nhật (kunyomi): はか.る (haka.ru), はか.らう (haka.rau)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gai3, gei3

Tự hình 4

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

phồn thể

Từ điển phổ thông

mưu kế, kế sách

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đếm, tính. ◎Như: “bất kế kì số” 不計其數 không đếm xuể, “thống kế” 統計 tính gộp cả, “hội kế” 會計 tính toán. § Ngày xưa, nhà Hán kén quan lại cho vào cung làm việc tính toán sổ sách. Nên đời khoa cử gọi thi hội là “kế giai” 計偕.
2. (Động) Mưu tính, trù tính. ◎Như: “kế hoạch” 計劃 mưu tính, vạch ra đường lối.
3. (Động) Xét, liệu tưởng, so sánh. ◇Trang Tử 莊子: “Kế tứ hải chi tại thiên địa chi gian dã, bất tự lỗi không chi tại đại trạch hồ?” 計四海之在天地之間也, 不似礨空之在大澤乎 (Thu thủy 秋水) Kể bốn biển ở trong trời đất, chẳng cũng giống như cái hang nhỏ ở trong cái chằm lớn sao?
4. (Danh) Sách lược, phương pháp, mưu mô, mẹo, chước. ◎Như: “đắc kế” 得計 đắc sách, có được mưu hay, “hoãn binh chi kề” 緩兵之計 kế hoãn binh.
5. (Phó) Kể ra, đại khái, so ra, tính ra, ngỡ rằng. ◇Sử Kí 史記: “Dư dĩ vi kì nhân kế khôi ngô kì vĩ, chí kiến kì đồ, trạng mạo như phụ nhân hảo nữ” 余以為其人計魁梧奇偉, 至見其圖, 狀貌如婦人好女 (Lưu Hầu thế gia 留侯世家) Ta cho rằng người ấy tất phải khôi ngô kì vĩ, khi nhìn tranh, thấy trạng mạo như một người con gái đẹp.

Từ điển Trung-Anh

(1) to calculate
(2) to compute
(3) to count
(4) to regard as important
(5) to plan
(6) ruse
(7) meter
(8) gauge

Từ ghép 218

Ā bō luó jì huà 阿波羅計劃ān péi jì 安培計àn zhào jì huà 按照計劃bǎi jì qiān fāng 百計千方bǎi nián dà jì 百年大計běn dǐ jì shù 本底計數bǐ jì běn jì suàn jī 筆記本計算機bìng xíng jì suàn 並行計算Bō měi bǐ zhòng jì 波美比重計bù jì 不計bù jì qí shù 不計其數chàng kōng chéng jì 唱空城計chéng xù shè jì 程序設計cóng cháng jì yì 從長計議dà jì 大計dào jì shí 倒計時dī lòu jì shí qì 滴漏計時器diàn nǎo fǔ zhù shè jì 電腦輔助設計diàn nǎo fǔ zhù shè jì yǔ huì tú 電腦輔助設計與繪圖diàn wèi jì 電位計diàn yā jì 電壓計diàn zǐ jì suàn jī 電子計算機fà xíng shè jì shī 髮型設計師fǎn jiàn jì 反間計fàng shè xìng jì shí 放射性計時fēng sù jì 風速計fēng xiǎn gū jì 風險估計fú shè jì 輻射計fú tè jì 伏特計Gài gé jì shù qì 蓋革計數器gài lǜ hé shù lǐ tǒng jì 概率和數理統計gōng yè shè jì 工業設計gōng yú xīn jì 工於心計gòng jì 共計gòng shāng dà jì 共商大計gòng xiǎng jì huà 共享計劃gū jì 估計guǐ jì 詭計guǐ jì duō duān 詭計多端guǐ jì duō duān 鬼計多端Guó jiā Tǒng jì jú 國家統計局hé jì 合計hóng tú dà jì 鴻圖大計huà xué jì liàng jì 化學劑量計huǎn bīng zhī jì 緩兵之計huó jì 活計jì bù qì 計步器jì cè 計策jì chéng chē 計程車jì dū 計都jì fēn 計分jì fēn huán 計分環jì fēn kǎ 計分卡jì huà 計劃jì huà 計畫jì huà jīng jì 計劃經濟jì huà mù biāo 計劃目標jì huà shēng yù 計劃生育jì jià 計價jì jià qì 計價器jì jiàn gōng zī 計件工資jì jiào 計較jì liàng 計量jì liàng bàng 計量棒jì liàng zhì 計量制jì móu 計謀jì piào 計票jì shēng 計生jì shí 計時jì shí bǐ sài 計時比賽jì shí cè yàn 計時測驗jì shí fǎ 計時法jì shí gōng zī 計時工資jì shí qì 計時器jì shí sài 計時賽jì shí shōu fèi 計時收費jì shí zhà dàn 計時炸彈jì shù 計數jì shù fǎ 計數法jì shù guǎn 計數管jì shù lǜ yí 計數率儀jì shù qì 計數器jì shù zhě 計數者jì suàn 計算jì suàn chǐ 計算尺jì suàn fù zá xìng 計算複雜性jì suàn jī 計算機jì suàn jī bǐ yù 計算機比喻jì suàn jī dòng huà 計算機動畫jì suàn jī duàn céng 計算機斷層jì suàn jī fǔ zhù shè jì 計算機輔助設計jì suàn jī gōng yè 計算機工業jì suàn jī jí chéng zhì zào 計算機集成制造jì suàn jī kē xué 計算機科學jì suàn jī kē xué jiā 計算機科學家jì suàn jī kě dú 計算機可讀jì suàn jī mó nǐ 計算機模擬jì suàn jī mó shì 計算機模式jì suàn jī zhì tú 計算機制圖jì suàn qì 計算器jì suàn shù xué 計算數學jì tí 計提jì yì 計議jiā jì 家計jiān jì 奸計jiǎn jì 減計jiāng jì jiù jì 將計就計jiē tī jì jià 階梯計價jīn jīn jì jiào 斤斤計較jǐn náng miào jì 錦囊妙計jǐng guān shè jì 景觀設計jiù ēn jì huà 救恩計劃jù gū jì 據估計jù tǐ jì huà 具體計劃jù tǒng jì 據統計jūn zǐ bù jì xiǎo rén guò 君子不計小人過kōng chéng jì 空城計kǔ ròu jì 苦肉計Kù lún jì 庫侖計kuài jì 會計kuài jì kē mù 會計科目kuài jì shī 會計師kuài jì xué 會計學kuài jì zhì dù 會計制度kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì 會計準則理事會léi diàn jì 雷電計léi diàn jì tú 雷電計圖lěi jì 累計lǐ chéng jì 里程計lián huán jì 連環計liáng jì 量計liú liàng jì 流量計měi rén jì 美人計mì dù jì 密度計miào jì 妙計móu jì 謀計mù mǎ jì 木馬計qì yā jì 氣壓計qiān fāng bǎi jì 千方百計qiǎo jì 巧計quán yí zhī jì 權宜之計rén kǒu tǒng jì xué 人口統計學rén lèi jī yīn zǔ jì huà 人類基因組計劃sān shí liù jì 三十六計sān shí liù jì , zǒu wéi shàng cè 三十六計,走為上策sān shí liù jì , zǒu wéi shàng jì 三十六計,走為上計shāng jì 商計shāng yè jì huà 商業計劃shè jì 設計shè jì chéng shì 設計程式shè jì chéng xù 設計程序shè jì guī fàn 設計規範shè jì shī 設計師shè jì zhě 設計者shěn jì 審計shěn jì shǔ 審計署shěn jì yuán 審計員shěn jì zhǎng 審計長shēng jì 生計shì nèi shè jì 室內設計shòu jì 授計shù yǐ bǎi jì 數以百計shù yǐ qiān jì 數以千計shù yǐ wàn jì 數以萬計shù yǐ yì jì 數以億計sù dù jì 速度計suì jì 歲計suì jì yú chù 歲計餘絀tài yáng shén jì huà 太陽神計劃tǐ wēn jì 體溫計tǐ zhòng jì 體重計tíng chē jì shí qì 停車計時器tǒng jì 統計tǒng jì biǎo 統計表tǒng jì jié guǒ 統計結果tǒng jì shù jù 統計數據tǒng jì xué 統計學tǒng jì yuán 統計員tuī jì 推計wài guān shè jì 外觀設計wǎng luò shè jì 網絡設計wǎng yè shè jì 網頁設計wēn dù jì 溫度計wú jì kě shī 無計可施wǔ nián jì huà 五年計劃xiàn jì 獻計xiǎo jì 小計xīn jì 心計xīn lǐ tǒng jì xué 心理統計學xíng dòng jì huà 行動計劃xuè yā jì 血壓計yā lì jì 壓力計yán tīng jì cóng 言聽計從yī jì xíng shì 依計行事yī nián zhī jì zài yú chūn 一年之計在於春yī rì zhī jì zài yú chén 一日之計在於晨yǐ yì jì 以億計yīn móu guǐ jì 陰謀詭計yīng jì 應計yīng jì jī chǔ 應計基礎yòng jì 用計yǒu tǒng jì xué yì yì 有統計學意義yù jì 預計yuē jì 約計yuē lüè gū jì 約略估計zài suǒ bù jì 在所不計zhēn xiàn huó jì 針線活計zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng 正電子發射計算機斷層zhì néng shè jì 智能設計zhòng jì 中計zhǔ dàn jì shí qì 煮蛋計時器zhǔ jì 主計zhǔ jì shì 主計室zī běn jì tí 資本計提zōng jì 綜計zǒng jì 總計zǒu wéi shàng jì 走為上計zuì dà sì rán gū jì 最大似然估計