Có 1 kết quả:

jì huà

1/1

jì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 計劃|计划[ji4 hua4]