Có 1 kết quả:

jì chéng chē ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) taxi
(2) cab (Tw)