Có 1 kết quả:

jì suàn jī jí chéng zhì zào

1/1

Từ điển Trung-Anh

computer-integrated manufacturing (CIM)