Có 1 kết quả:

tǎo yàn guǐ

1/1

tǎo yàn guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disgusting person
(2) slob