Có 1 kết quả:

tǎo chī

1/1

tǎo chī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to beg for food