Có 1 kết quả:

jì niàn

1/1

jì niàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 紀念|纪念[ji4 nian4]