Có 1 kết quả:

jì qǐ

1/1

jì qǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recall
(2) to recollect