Có 1 kết quả:

shè tān

1/1

shè tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to set up a vendor's stand