Có 1 kết quả:

xǔ xià ㄒㄩˇ ㄒㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a promise

Một số bài thơ có sử dụng