Có 1 kết quả:

Xǔ Xìn liáng

1/1

Xǔ Xìn liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hsu Hsin-liang (1941-), Taiwanese politician