Có 1 kết quả:

Xǔ chāng

1/1

Xǔ chāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xuchang prefecture level city in north Henan, on the Beijing-Guangzhou railway line

Một số bài thơ có sử dụng