Có 1 kết quả:

xǔ qīn

1/1

xǔ qīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to accept a marriage proposal