Có 1 kết quả:

xǔ nuò ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) promise
(2) pledge