Có 1 kết quả:

xǔ pèi

1/1

xǔ pèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to betroth a girl (in arranged marriages)