Có 1 kết quả:

lì mà

1/1

lì mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to scold
(2) to abuse

Một số bài thơ có sử dụng