Có 1 kết quả:

píng dìng

1/1

píng dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to evaluate
(2) to make one's judgment