Có 1 kết quả:

cí rén mò kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

sb of literary abilities (idiom)