Có 1 kết quả:

cí zú

1/1

cí zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

word family (cognate words within a given language)