Có 1 kết quả:

shì chī pǐn ㄕˋ ㄔ ㄆㄧㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

food sample