Có 1 kết quả:

huà tíng

1/1

huà tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

telephone booth