Có 1 kết quả:

gāi yīng

1/1

gāi yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

should