Có 1 kết quả:

kuā chēng

1/1

kuā chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to praise
(2) to acclaim
(3) to commend
(4) to compliment