Có 1 kết quả:

téng lù

1/1

téng lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to copy out