Có 1 kết quả:

shì bù fǎn huǐ

1/1

shì bù fǎn huǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to vow not to break one's promise