Có 1 kết quả:

yǔ qì zhù cí ㄩˇ ㄑㄧˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

modal particle