Có 1 kết quả:

yǔ qì cí ㄩˇ ㄑㄧˋ ㄘˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

modal particle