Có 1 kết quả:

yǔ yīn hé chéng ㄩˇ ㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

speech synthesis