Có 1 kết quả:

yǔ yīn shí bié ㄩˇ ㄧㄣ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

speech recognition