Có 1 kết quả:

chéng pǔ

1/1

chéng pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

simple and sincere