Có 1 kết quả:

wù chā ㄨˋ ㄔㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) difference
(2) error
(3) inaccuracy