Có 1 kết quả:

wù jī

1/1

wù jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to miss a plane