Có 1 kết quả:

tiáo guāng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

dimmer