Có 1 kết quả:

tiáo xié ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to harmonize
(2) to match