Có 1 kết quả:

tiáo xié

1/1

tiáo xié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to harmonize
(2) to match