Có 1 kết quả:

tiáo hé píng jūn shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

harmonic mean